Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

RAAMID/RAAMID 3

Projekti lühikirjeldus

  1. Kirjelda lühidalt enda tausta (10 sek): Andrus Kallastu, helilooja, Pärnu loomeliidu juhatuse liige http://www.kallastu.ee/
  2. Mis on idee/tulevase toote nimi (5 sek): Koostööprojekt Pärnu loovisikute aktsioonil RAAMID 3 (1.-10. august 2022) https://parnu.wikia.org/et/wiki/RAAMID/RAAMID_3
  3. Milles idee seisneb?: RAAMID 3 on pärnu loovisikute aktsioon, mille eesmärk on tutvustada pärnu loovisikuid ja nende loomingut, edendada loomevaldkondade koostööd, pakkuda publikule ootamatut ja ainukordset kunstikogemust ning kaasata noori kollegiaalsel alusel loometegevusse. Koostööprojekt võiks luua sildu pärnu loovisikute ja muudes valdkondades (ettevõtlus, haridus, teadus, poliitika) tegutsevate loovate inimestega.
  4. Millist probleemi idee lahendab?: Pärnu positsioneerib ennast praegu eelkõige mugava elukeskkonnaga provintsilinnana. Kuidas jõuda arenguhüppeni, et Pärnust saaks rahvusvahelise haardega loov linn?
  5. Sihtrühma suurus ja kirjeldus (30 sek): Seaduse järgi loovisikud, keda on Pärnus ca 100, aga ka muude valdkondade loovad inimesed: IT-arendajad, ettevõtjad, üliõpilased, õppejõud, poliitikud jne.
  6. Tehniline ja kasutamise loogika lahendus (30 sek): Projekt, mis pakuks võimaluse eri valdkondade loovisikutel teha koostööd, laseks julgetel ideedel jõuliselt esile kerkida, loovatel inimestel kiirelt mõttekaaslasi leida ning aitaks ideid senisest tõhusamalt ellu rakendada.
  7. Vähim toote plaan/eesmärk ja plaan 48 tunniks. Keda sa oma tiimi idee ehitamiseks vajad? (20 sek): Oleks tore, kui häkatonil jõuaks genereerida võimalikult laia ringi loovaid inimesi kaasava koostööprojekti kavandi, mida oleks võimalik järgmisel suvel ellu viia. Tiimi on oodatud lahedad tüübid, kes on valmis genereerima raamist välja ideid lööma kaasa ka nende elluviimisel.


Ajurünnaku memo

Probleem: Pärnu on hea koht elamiseks. Me tahame, et Pärnu on loov linn ning meie inimesed julgevad, oskavad ja tahavad luua, ettevõtta ning oma ideid ellu viia.

Sihtrühm: 30-50 aastased olemasolevad ja mujal elavad Pärnakad.

Mis me teeme?

Pärnakate kokkutulek, raamid - Talgud, loome tuleviku Pärnut. Kutsume eemalolevad ja olemasolevad pärnakad kokku, ärgastame nende loovust, anname neile tööriistu/raame (workshopid, hackathon, võimalus ise luua, inimraamatukogu et leida koostööpartner) loomaks kunsti, ideid, ettevõtmisi, ettevõtteid, üritusi.

Konkreetsed tegevused

Tulemus 10. augustiks: Harilik pärnakas on saanud mingisuguse valgustuse, leidnud julguse ja teadmise, kuidas edasi minna.

Tunne, et tema ideed on valiidsed, aktsepteeritud.

Läbi linna erinevad energiseeritud kohad kohad, kus erinevat kunsti (ja muud loomingut, ntk tooted, väiketootjad, arvutimängu loomine) ‘

näidatakse/jagatakse/tehakse/müüakse.

Visuaalkunst - maalid, videod

Tekstiil -

Muusika

Tooted/disain/tarbekunst

Hingelooming

Kirjandus

Lavakunst

Tehnoloogia vidinate loomine


Toimumiskohad: vanalinna põhikool, Tallinna väravad, rannapark, Katlamaja, Loovlinnak, Rüütli tänav, Moori ait, Tiiu Leisi koht, jõeäär.

Loov Pärnu

Kõik inimesed tulevad kokku ja tutvustavad enda loomingut

Kuidas need inimesed sinna saada? Kutsume, tuttavad. Üleskutse!

Mis on nende motivatsioon? Saan lõpuks

Ruumid linnas -

Loov Pärnu - list

Ettevõtted-koolid - otsime


Must materjal:

Mis on meie probleem? Inimeste loovus ei tule esile. Meil ei ole ruumihoidjaid, kes tekitavad selle tunde-ruumi, et me saaksime olla loovad

Mis on loovlinn? Inimesed tegutsevad ja teadustavad ennast muutjatena.

Kuidas tuua kokku kõik pärnu inimesed, et luua loov Pärnu?

Sõnum - LOOV - muutja,

Loo keskkond, kus inimesed saavad end avada. Kuidas luua võimalik turvaline keskkond.

Võiks teha:

Valideeri oma idee tavalise inimesega. Mis on need tegevused/ põhjused, kuidas need inimesed tuleksid üritusele. Kuidas ära tõestada see, et meie üritus aitab neid inimesi kapist välja tuua. Kuidas neid inimesi saaks välja. Kuidas ja me täna saame teha selleks, et need inimesed sinna üritusele tulla tahaksid.  Kuidas inimeste loovust välja tuua? Mõttetalgud


(user)esearch - Millised üritusele sa tuled. Mis on puudu, et sellisel üritusel osaleda. Mis muud üritused, mis on ägedad üritused. TÕmbenumbrid  eeskujud - keegi teeb ees, tule tee ka. Meie kliendist arusaamine. Kuidas tavainimest saaksid tunda end ruumides


Meie sihtrühm: tavaline inimene, Pärnus augustis. Pärnakas,

Pärnu inimene näeks pärnut ja ennast teise pilguga


Projekt “Loovlinn Pärnu” 1.-10.08.2022

Pärnu kohtades happeningid

Ilusad Pärnu kohad, toimuvad ilusad asjad loovinimeste poolt

Taaselustame ilusaid paiku Pärnus, ootamatud kohad linnaruumis

lehtlas kohvijoomine ja luuletamine lendlevad kangad, sitsid-satsid

muulil muusika tegemine

Inimesed saavad raamid, mida pildistada

suurte majade keskel ilusa tegemine

Tänava Ooper.

Anname hingetutele kohtadele hinge

Kontsert lehmadele https://www.youtube.com/watch?v=qs_-emj1qR4&ab_channel=FarmerDerek

Inim-male - malend.

Elu mäng

Pärnu karneval - kaasame Muuseumi, et teha asju, mida kunagi on tehtud

Speed date Port Arturis

Üleskutse linnakodanikele - anna end üles, räägi oma lugu, räägi Pärnust, räägi oma  loomingust, hobist. Võta meid vastu enda kodus/ hoovis/ lemmik pargipingil.

Pärnu inimeste lood. Inimese elu, kui looming. Luua kogum, kuhu saaks kõikide pärnakate lood. You tubesse ‘Pärnu loob’ - vaatame teda läbi raami. Miks Pärnu?

Liikuv Pärnu -

Inimesed lebavad kuskil koos

Võta ära Pärnu visuaal ning luua Pärnu tunne - käiva muud muud meeled. Kuuled, maitsed

Linnaloomad

Nudistide ranna happening - tule nagu oled, alasti. Rannasaun

Mudaga miskit? (mudaravila)


Projekt - kasutaja uuring

Küsimused, mida iniemstelt küsida

leidke inimesed, kellelt küsida

Küsige, mis on

Tavainimesele ei saa olla liiga diip

Tegelikult aktiivsed inimesed, altid, kes vajavad miskit triggerit, et hakkata tegutsema.

MÄRKSÕNA: kaasamine

Kogukonna loomine, kanali loomine.

KLiendi harimine

Väikese hetkega tekitad

Inimraamatukogu - youtubes loovinimeste laenutamine?

Loo tavalistesse kohtadesse võimalus

Vii vägisi loomeinimene ja tavainimene kokku

Üks üritus mis toimub. Ehita üles, projekt homme.

Mõtle välja 1 asi mis augustis on. -

1 üritus

Loovinimesega human2human

Tugev emotsioon

Emotsiooni konstrueerimine - muud


Raam kui värav

Imelikud tähelepanu tõmbamised

Märgid linnas

Mäng - loome mängu, teeme mängu

Teised loovad, võtke mind ka mängu

Vaatan loojat - loovinimesel on gopro peas ja ta filmib enda loomeprotsessi

Tutvustus veebis

Pärnu loovisikute list, tutvustus

Finaaltekst

Eelmisel aastal Pärnu kultuuristrateegiat koostades on leitud, et

  1. Pärnu linna kuvandis peaks senisest plaju olulisemat rolli mängima loovus. Olles aastaid edukalt rõhunud suvepealinna (ning sellega kaasneval „peopealinna“) mainele, tuleks rohkem tähelepanu suunata kultuurituristidele (ehk kultuuritundlikule külastajale). Meie sõnum peaks olema, et Pärnusse võiks tulla mitte ainult ranna ega spaahotellide pärast, vaid ka osa saama rikkalikust ja kõrgetasemelisest kultuurielust.
  2. Pärnu kui loova linna kontseptsioon ei tohi jääda abstraktseks mõisteks. Loovaks linnaks olemine tähendab ennekõike loovuse väljendumist toetavat keskkonda, mille keskmes on loovisik. Pärnu peab muutuma kohalikele ja väljast poolt tulevatele loovisikutele atraktiivsemaks paigaks.

Meie näeme, et Pärnus loovuse avaldumise vähesuse üheks põhjuseks on see, et Pärnus ei olda harjutud väärtustama ideid. Seetõttu on ka kultuuri valdkonnas mitmeid näiteid algatustest, mis on küll alguse saanud Pärnus, kuid jäise vastuvõtu tõttu ära läinud (näiteks Baltoscandal).

Selle probleemi lahendamiseks on Pärnu loovisikud koondav Pärnu Loomeliit hakanud korradama aktsiooni RAAMID. RAAMID on pärnu loovisikute ühisaktsioon, mille eesmärk on tutvustada pärnu loovisikuid ja nende loomingut, edendada loomevaldkondade koostööd, pakkuda publikule ootamatut ja ainukordset kunstikogemust ning kaasata noori kollegiaalsel alusel loometegevusse. Lisaks on eesmärk alustada 2022. aastal koostöösildade ehitamist pärnu loovisikute ja muudes valdkondades (tehnoloogia, ettevõtlus, haridus, teadus, poliitika) tegutsevate loovate inimestega.

Järgmise aasta raamidel me tahame luua loova keskkonna, mis pakuks võimaluse eri valdkondade loovisikutel teha koostööd, laseks julgetel ideedel jõuliselt esile kerkida, loovatel inimestel kiirelt mõttekaaslasi leida ning aitaks ideid senisest tõhusamalt ellu rakendada. Näiteks me tahame korraldada avalikkusele tundmatute kunstnike näituse Pärnu Loovlinnakus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.