Pärnu Wiki
AdvertisementPärnumaa omavalitsuste valimised 2021
Isamaa valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Keskerakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Reformierakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Valimisliidu Pärnu Ühendab valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Erakond Eesti 200 valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Erakond Eestimaa Rohelised valimisprogramm Pärnu linnavolikogu valimisteks 2021
Kandidaadid 2021
Koalitsioonileping 2021


KOOSTAMISEL: Pärnu kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiakava 2030

Pärnu linna kaasav eelarve
Suur-Pärnu

Pärnu Linnavolikogu kodanikuühenduste ümarlaua protokollid


Tere tulemast
kodanikuühiskonna portaali Pärnu viki, mida igaüks võib arendada!
Praegu on siin 1271 artiklit.
Täna on 26. juuni 2022


Registreeri kasutajaks · Liivakast 

Põhimõtted · Redigeerimisjuhend · Mallid · Üldine arutelu · Kõik artiklid · Kategooriad · Registreeritud kasutajad · Anneta  Liitu infolistiga

Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs (SWOT-analüüs) Pärnu linnosa, Pärnumaa muu linna, valla, alevi, aleviku ja küla kaupa


Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs (SWOT-analüüs) valdkonniti


Tutvustus

Pärnu kodanikuühiskonna portaal Pärnu viki on vabalt kasutatav ja igaühe poolt arendatav poliitikaanalüüsi töövahend Pärnu linna ja maakonna rohujuuretasandi poliitika viljelemiseks täieliku läbipaistvuse põhimõttel.

Portaal sai alguse 6. septembril 2009 ja on käesolevaks hetkeks kasvanud 1271 artiklini.

Pärnu kodanikuühiskonna portaali võib arendada igaüks. Sellesse võib igaüks kirjutada uusi artikleid ja olemasolevaid parandada. Muudatused ilmuvad viivituseta.

Pärnu kodanikuühiskonna portaal ei ole entsüklopeedia ega ajaleht. Pärnu kodanikuühiskonna portaal on vahend Pärnu linna ja maakonna arengu hetkeseisu analüüsimiseks ja parimate ideede väljasõelumiseks. Siit saavad poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, kolmanda sektori eestvedajad ja muud huvilised ideid konkreetsete projektide ja programmide väljatöötamiseks.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 32 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükile 18.2 peab Riigikogu menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi) esitada. Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise (ehk algatuse) ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule esitada. Platvormis saab jälgida, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja selle võimalikku seaduseelnõuks kujunemist.

Algata petitsioon keskkonnas petitsioon.ee! Petitsioon.ee võimaldab tavainimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. Keskkonnas saab koguda allkirju erinevate aktsioonide toetuseks, viia läbi arvamushääletusi või koguda lubadusi ühisteks tegudeks. Tuhandete mõttekaaslaste toel on võimalik toetada ettevõtmisi, muutmaks paremaks ümbritsevat elukeskkonda. Algatada saab kolme tüüpi aktsioone:

  • Petitsiooni toetamine: Petitsiooni toetades on võimalik anda oma allkiri väljapakutu poolt. Allkirjastaja nimi läheb pikka nimekirja koos teiste toetajatega ja petitsiooni lõppedes on selle algatajal võimalik kasutada suure toetajate hulga jõudu olukorra muutmiseks või mõjutamiseks. Allkirja saab anda ka nii, et nime ei kuvata avalikus nimekirjas, kuid on petitsiooni algatajale teada.
  • Lubaduste kogumine: Lubaduste kogumine koondab inimesi ühe tegevuse taha, et ühise nõu ja jõuga teha koos ära midagi suuremat kui üksikisikul võimalik oleks. Lubadusega liitudes seob allkirjastaja ennast moraalselt ka lubaduse täitmisega.
  • Arvamushääletus: Arvamushääletused on ühiskonnas levinud arvamuse kogumiseks ehk lihtne viis rahvahääletuse teostamiseks.


Can't speak Estonian but have something to say? Tell it here.

Redigeerimisjuhend


Lühidalt: sinised lingid viivad olemasolevate artikliteni. Artikli parandamiseks palun klõpsake menüüs nupule Redigeeri. punaste linkide puhul on artikkel ette nähtud, kuid see tuleb alles kirjutada. Punasele lingile klõpsates jõuate lehele, millel saate alustada uut artiklit. Kirjutage aknasse oma tekst. Salvestamiseks klõpsake nupule "Salvesta". Kui panete artiklis sõna topeltnurksulgudesse [[ ]], loote lingi vastavale potentsiaalsele artiklile.

Mida on vahepeal tehtud, seda näete viimaste muudatuste lehelt. Kategooriate abil näete ka teisi sama valdkonna artikleid. Kui artiklis jäi midagi arusaamatuks või vajalik teave jäi sealt leidmata, siis postitage oma küsimused vastava artikli arutelulehele, kasutades "redigeeri"-linki lehe päises.

Lisaabi saab siit ja harjutamiseks on olemas liivakast, kus võib vabalt katsetada.

Loendid

Pärnu vikist meedias

Rohujuuretasandi poliitikaanalüüsi töövahendeid mujal

Kohalike omavalitsuste kodanikualgatusel põhinevad vikisüsteemis infoportaalid mujal

Advertisement