Pärnu Wiki
Advertisement


L 13.9.2014 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik (esiettekanne)
L 30.5.2015 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik


Andrus Kallastu (1967)

JA TAEVAD LAULSID. HELIINSTALLATSIOON (2014)


Heliinstallatsiooni JA TAEVAD LAULSID sisuline tõuge pärineb Uku Masingu lavalise kompositsiooni Palimplastid epiloogist, mis kujutab enesest Hääle ülalt ja Kosmose dialoogi ning Ilmutusraamatus olevast Taevase Jeruusalemma kirjeldusest (Johannese ilmutus 21:10-21). Kosmoloogilise hüpoteesi kohaselt arvatakse teadvat, millal universum, mida me asustame, lakkab olemast. Samas keegi ei tea, kas inimteadvusel õnnestub ületada ruumi ja aja piir ning milline teadmine või kogemus on võimalik sellest piirist üle minnes meie praegusest maailmast kaasa võtta. Teose sündumused põhinevad universumi arengu neljal baasstsenaariumil: suur külm, suur lõhkirebimine, suur kokkusurumine või kõrgema dimensiooni avaldumine.

Andrus Kallastu on õppinud Tallinna Konservatooriumis ja Sibeliuse Akadeemias ning tegutseb vabakutselise helilooja ja dirigendina. Kallastu loomingu võib jagada kahte perioodi, enne ja pärast aastat 1991. Esimese perioodi loomingut iseloomustab vaba atonaalne helikeel, motoorne, tihti ostinaatne rütmika, neoklassitsistlik kõlakäsitlus, teise perioodi teoseid seriaalne tekstuur, väljatehnika, mittepulseeriv rütmika, muusikalise heli ning müra piire kompav kõla. Praegu õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris heliloomingut.

Advertisement