Pärnu Wiki
Advertisement
EE EN


Tähelepanu!
Seminari kontseptsioon on avatud parandustele ja täiendustele.
Täna on 3. detsember 2021


Seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut.

Seminari korraldab Pärnu Loomeliit koostöös partneritega.

Seminari on rahastanud Pärnu linn ja Kultuurkapital.

Seminari ülesvõtted asuvad Pärnu Loomeliidu kanalil youtube'i keskkonnas

Seminari kogukonnaleht leidub Facebook'is


Seminari korraldamise põhimõtted lühidalt:

 1. Ettepanek seminaril esinemiseks palun teha planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/KAUNITE_KUNSTIDE_FILOSOOFIA, kuna ajad broneeritakse "kes ees, see mees".
 2. Ühe seminarikorra kestus on 90 minutit (sellest ca 60 minutit ettekanne ja 30 minutit arutelu).
 3. Ettepanekut tehes tuleb planeerimislehele sisestada ettekande kokkuvõte, mis peab sisaldama järgmisi osi: pealkiri, diskursuse ja referentsmaterjalide kirjeldus, uurimismeetodi kirjeldus, uuritava objekti kirjeldus, kuulajatele soovitatav kirjandus eelnevaks lugemiseks.
 4. Seminar toimib majanduslikul põhimõttel "keegi ei maksa kellelegi midagi ja igaüks hoolitseb ise oma kulutuste katmise eest". Pärnu Loomeliit tagab seminari toimumiskoha olemasolu, teavituse jm korralduskulud ning seminari esinejad hoolitsevad ise oma honorari, transpordi- ning võimalike majutuskulude katmise eest.
 5. Seminarid videosalvestatakse ning salvestised tehakse kättesaadavaks youtube'i lehel https://www.youtube.com/watch?v=cMVERAO8oWA&list=PLAYp98H7f9U1M5SwYOz_BrjN2BCeJnlko&ab_channel=P%C3%A4rnuLoomeliit

Eesmärk[]

Seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut.

Ühe seminarikorra struktuur[]

Ühe seminarikorra kestus on 90 minutit (sellest ca 60 minutit ettekanne ja 30 minutit arutelu).

Seminari sisu ja juhtimine[]

Seminari sisu sünnib Pärnu Loomeliidu esindaja ning seminaril esineja loova dialoogina.

Eelistatud on teemad,

 • mille kaudu analüüsitakse pärnu loovisikute loomingut;
 • mille kaudu tutvustatakse innovatiivseid loome- ja analüüsimeetodeid;
 • mis moodustavad temaatilisi allsarju;
 • millesse lisaks välislektoritele on esinejatena kaasatud ka Pärnu koolide õppurid;
 • mille käsitlemine on seotud teadustegevusega laiemates uurimisprojektides ja millel on nende projektide kaudu olemas kaasrahastamine või suur tõenäosus kaasrahastamise leidmiseks;
 • mis on leidnud või leiavad kirjaliku vormi.

Üldine korraldus ja finantseerimine[]

Seminari korraldab Pärnu Loomeliit.

Pärnu Loomeliidu kohustused[]

Pärnu Loomeliidu kohustusteks on

 • seminari koordineerimine ja esindamine suhtlemisel meediaga;
 • põhirahastamise tagamine;
 • põhireklaami tagamine;
 • vastutamine seminari sisulise kvaliteedi eest

Pärnu Loomeliit põhirahastab ühte seminarikorda järgmiselt (seminar toimub Pärnu Keskraamatukogus):

 1. info publitseerimine seminari koondplakatil: 16.-
 2. Pärnu Keskraamatukogu arvestuslik üür: 20.-
 3. seminari reklaamimine Pärnu linna teadetetahvlitel, tasuta meediakanalites ja Pärnu Loomeliidu ja Pärnu Linnagalerii kodulehtedel: 32.-
 4. seminari videosalvestamine, salvestise toimetamine ja publitseerimine youtubei keskkonnas[1]: 72.-
 5. üldine koordineerimine ja administreerimine: 77.-

KOKKU: 217.- eurot

Seminaril esineja kohustused[]

Seminaril esineja kohustusteks on ettepaneku koostamine ja osalemiseks vajaliku kaasrahastamise leidmine. Ettepaneku kohustuslik info on:

Palun sisestada planeerimislehele:

 1. ettekande kokkuvõte, mis peab sisaldama järgmisi osi: seminari pealkiri, diskursuse kirjeldus ja ülevaade referentsmaterjalidest, uurimismeetodi kirjeldus, uuritava objekti kirjeldus, soovitatav kirjandus.
 2. kaasrahastajate ja toetajate andmed
 3. infonupu tekst levitamiseks infokanalites (max 300 sõna)

Palun saata meiliga aadressil parnuloomeliit@gmail.com

 1. esineja isikuandmed: nimi, isikukood, aadress, sidevahendid
 2. digitaalses formaadis esindusfoto (resolutsiooniga vähemalt 300)

Koostööpartnerid ja nende panus[]

Tähelepanu: seminar on liitumiseks avatud uutele koostööpartneritele!

Ainepunktide või muude õppesoorituste (hinnete) arvestamine[]

Ainepunktide või muude õppesoorituste (hinnete) arvestamine toimub õpilase koduõppeasutuse reeglite järgi selle õppeasutuse õppesooritusregistris. Ainepunkte või muid õppesooritusi (hindeid) võib õpilasele anda:

 • seminari kuulamine
 • ettekanne seminaril (välja arvatud KTKDK liikmed)
 • uurimuse koostamine või artikli publitseerimine erialaväljaandes
 • muu õpilase koduõppeasutuse poolt kinnitatud tegevus

Dokumentide blanketid[]

Üldised[]

2013 sügis[]

Infonupud[]

Planeerimiskoosolekud[]

Vaata ka[]

Advertisement