Pärnu Wiki
Advertisement

Siin on loetletud Pärnu kirjanduselu tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Pärnu kirjanduselu SWOT-analüüs[]

Tugevused[]

 1. Pärnus on olemas mõned kogenud kirjanikud, kelle teadmistest, suhetest ja kogemustest piisab eesti tasemel kirjanduselu käimashoidmiseks ja eluliselt vajalike institutsioonide, näiteks kirjastuse käivitamiseks.

Nõrkused[]

 1. Puudub tasemel kirjandusfestival.
 2. Puuduvad regulaarsed kirjandusüritused.
 3. Puudub ahnusevaba väärtkirjandusele keskendunud raamatupood.
 4. Süstemaatiliselt ei tegelda Pärnus elavate professionaalsetele kirjanike töötingimuste parandamisega.
 5. Kirjanikel on vähe võimalusi kohaliku kultuurielu edendamiseks ja mitmekesistamiseks.
 6. Puudub väärtkirjandusele keskendunud pärnu kirjastus.
 7. Puudub kirjanduslik meediaväljaanne, näiteks juturaadio internetis, millest võiks kasvada välja kirjanduskeskne netitelevisioon.
 8. Puudub süsteem, mis aitaks pärnu elanikel, eelkõige noortel, oma kirjanduslikke andeid arendada ja kirjanduses ning sellega piirnevatel loomemajanduse aladel läbi lüüa.
 9. Puudub algaja kirjaniku professionaalse nõustamise süsteem, sest entusiastlikud luuleklubid ei asenda elukutselise literaadi valduses olevat oskusteavet.
 10. Regulaarselt ei analüüsita pärnu kirjanduselu olukorda.

Võimalused[]

 1. Kirjandus annab tööd trükkalitele, toimetajatele, näitlejatele, meediale, lavastajatele ja kujundajatele ning paljudele teistele.
 2. Kirjandust on võimalik teha kohaliku tööjõu ja materjaliga: ei mingit kõrgtehnoloogiat peale inimaju. Seega on ta suhteliselt odav meelelahutuse ja loomemajanduse liik võrreldes teatri, spordi, muusika või filmiloominguga.
 3. Kirjandus arendab keelt ja kannab rahvuslikku identiteeti enam kui paljud teised eneseväljenduse liigid.
 4. Eesti raamatumüügi edetabelites on järjest enam kohalikke raamatuid, muuhulgas ilukirjandust ja viimastel ajal isegi noorte kirjanike loomingut. Tegu on tõusva turuga.
 5. Olukord on soodne, et võtta üle üks tõusev turg, kusjuures turg, millel pole konkurentsi ja mida põhiseaduse järgi on riik kohustatud kaitsma.

Ohud[]

 1. Kommertskettide raamatumüügi kosmilised juurdehindlused ei soosi väärtkirjanduse levikut.
 2. Eesti kirjandust on tõlkebarjääri tõttu raske kaubastada rahvusvahelisel turul.
 3. Erinevalt teatrist, muusikast või filmist, ei tegeleta kirjandusega meie vabariigis teadlikult, see on institutsionaalselt tühi maa.
 4. Eestis puuduvad riigikirjastused ja -trükikojad, mis tegeleks väärtkirjanduse väljaandmisega.
 5. Eesti kirjanduselu arendamine ei põhine analüüsil ja ei toimu kavakindlalt.


Ideed[]

 1. Et oleks endavanuseid keele- ja kirjandushulle, kellega üheskoos Eesti kirjavara rikastada, just nagu Noor-­Eesti rühmitus seda omal ajal tegi.
 2. Et kirjandusõhtud ei sisustaks vaid kolma-, vaid kõiki nädalapäevi.
 3. Et kirjandus oleks kuuldav, nähtav ja katsutav kõigile ning meelitaks just noori.
 4. Et Pärnust saaks alguse mõni uus kirjanduskonkurss
 5. Et Pärnu kirjandusrahvas oleks NaNo­WriMo ehk rahvusvahelise kirjutamiskuu eestvedaja Eestis.
 6. Et Pärnus saaks kirjandust õppida.
 7. Et Pärnus oleks antikvariaat-kirjanduskeskus

Pärnu kirjanike loend[]

Loovisikud[]

Pärnus/Pärnumaal elavad või tegutsevad või Pärnu/Pärnumaaga on muul viisil seotud järgmised kirjanikest loovisikud:

 • Toomas F. Aru
 • Sven Kivisildnik
 • Kaupo Meiel
 • Kati Murumaa

Harrastuskirjanikud[]

Pärnu kirjastuste loend[]

 • Jumalikud Ilmutused


Meediakajastused[]

Advertisement