Pärnu Wiki
Advertisement

L 19.5.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik


LAUDATE, JUBILATE. KOLBE OREL  90


KAVA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Prelüüd ja fuuga C-duur BWV 545
Nun danket alle Gott BWV 657

Peeter Süda (1883-1920)

Pastoraal (1920)

Rudolf Tobias (1873-1918)

Fuuga d-moll

Alfred Karindi (1901-1969)

Orelisonaat nr. 4 e-moll (1963)
Grave
Allegretto
Allegro moderato

Peeter Laja (1897-1970)

Viis pala orelile
1. Prelüüd eesti stiilis                                     
2. Läti laul "Puhu tuul"
3. Leedu laul
4. Läti rahvatants

Charles Maria Widor (1844-1937)

Toccata Orelisümfooniast nr. 5 (1879)

Ines Maidre, orel

Kõrvuti Eesti 100-ga seisab Pärnu Eliisabeti kogudus tänavu veel ühe tähtsa sünnipäeva künnisel. Auväärse 90.juubelini jõuab kiriku vana orel, mis ehitati 1928.a. Riia orelimestri Kolbe poolt. Peale Pärnu Nikolai kiriku oreli hävimist 1944.a. pommitamisel jäi Kolbe orel kauaks ajaks linna ainukeseks oreliks. Vaatamata kasinale hooldusele ei lakanud ta hüüdmast ka kirikuvaenulikul nõukogude võimu ajal, täites auga nii koguduselaulu juhi kui ka kontsertpilli ülesandeid. Kolbe oreli dispositsiooni koostamisel oli järgitud 20. a. alguses mõjule pääsenud oreli uuendusliikumise põhimõtteid, mis otsisid tagasiteed ajalooliste barokkmuusika esitustavade juurde. Ühendades klassikalise dispositsiooni pneumaatilise traktuuriga loodi kompromiss vana ja uue muusika esitusnõuete vahel. Kahe juubeli ühiseks tähistamiseks kokkupandud kava on ülistav ja pidulik, näidates Kolbe oreli rikkalikke kõlaressursse ja heites pilgu ka verstapostidele eesti oreliloos, mis seostuvad Kolbe oreli minevikuga ja sellega seotud muusikutega.     

Advertisement