Pärnu Wiki
Advertisement
Täna on | Today is 3. detsember 2021


Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 KOMPOSITSIOONIMUDELID 4. Mikrotonaalsus planeerimine.

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2021 | Pärnu Contemporary Music Days 2021
KOMPOSITSIOONIMUDELID 4 | COMPOSITION MODELS 4
Mikrotonaalsus | Microtonality
23.-31.1.2021Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 kavas on sümpoosion, kontsert, töötuba, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised. Toimub Mikrotonaalse muusika töötuba | Microtonal Music Workshop, milles uuritakse võrdtempereeritud 22-helisüsteemi ning valmistatakse ette kontsert-etendust LUDUS MICROTONALIS. Sümpoosionil peavad ettekande heliloojad ja muusikateoreetikud Stephen Weigel, Paul Erlich ja Douglas Blumeyer, kes on koostööd teinud ameerika mikrotonaalse muusika ühingu Untwelve'iga. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.
Seoses koroonaviiruse põhjustatud epidemoloogilise ohuolukorraga toimuvad kõik Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 üritused onlain aadressil https://meet.jit.si/PNP2021


In the framework of Pärnu Contemporary Music Days 2021 there will take place a symposium, a concert, a workshop, presentations, and joint listening and viewing of musical works. One of the main activities will be the microtonal music workshop for artistic research of the 22-EDO tuning system and the concert-performance LUDUS MICROTONALIS will be prepared. At the symposium presentations will be given by Stephen Weigel, Paul Erlich and Douglas Blumeyer - microtonal composers and music theorists who have worked with the USA-based Untwelve microtonal music organization.
Due to the COVID-19 pandemic situation caused by SARS-CoV-2 coronavirus all Pärnu Contemporary Music Days 2021 events take place online at the address https://meet.jit.si/PNP2021

Osale Vikipeedia artikli Mikrotonaalsus koostamises!


Planeerimisprotsess

26.1.2020 arutelu. AUDIOPROTOKOLL


Kontseptsioon | Concept[]

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 töötubades ja sümpoosionil tegeldakse mikrotonaalsuse uurimisega.

Ajakava | Program[]

Seisuga | Update 3. detsember 2021

Laupäev | Saturday 23.1.2021 - Neljapäev | Thursday 28.1.2021[]

Mikrotonaalse muusika töötuba | Microtonal Music Workshop. Võrdtempereeritud 22-helisüsteem | 22 equal temperament

Laupäev | Saturday 23.1.2021 - Neljapäev | Thursday 28.1.2021

15.00 avalik töötuba | public workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021

Esmaspäev | Monday 25.1.2021

15.00 avalik töötuba | public workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
15.30-17.00 esitlus kooliõpilastele | demonstration for school students. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
15.30 Hans-Gunter Lock. Mis on mikrotonaalsus? | What is microtonality?
16.15 Külli Roosna & Kenneth Flak. Külli Roosna (EST) ja Kenneth Flak (NOR/EST) kombineerivad liikumist ja digitaalset tehnoloogiat selleks, et anda esinejale võimalus reaalajas liikumise kaudu mõjutada esinemisruumi erinevaid aspekte. Selleks, et ühendada liikumine heli, valguse ja videoga, kasutavad Roosna ja Flak MiniBee liikumissensoreid. Tundlik keha tundlikus ruumis tundliku heliga - nii võiks kokku võtta nende praktika. Loengus tutvustatavad ja demonstreerivad nad oma töömeetodeid liikumise ja heli ühendamisel. Rohkem infot nende tegemiste kohta: https://www.roosnaflak.com/
| The presenters combine movement and digital technology to enable the performer to influence while moving in real-time several aspects of the movement space. In order to conjoin movement with sound, light and video Roosna and Flak use MiniBee movement tracking sensors. Responsive body in the responsive room with responsive sound – in such a way one can characterize their practice. In the lecture they introduce and demonstrate their working methods while conjoining movement and sound. More information can be found online: https://www.roosnaflak.com/

Reede | Friday 29.1.2021 - Pühapäev | Sunday 31.1.2021[]

Sümpoosion | Symposium. Mikrotonaalsete helistruktuuride matemaatilised mudelid | Mathematical models of microtonal structures

Reede | Friday 29.1.2021

Sümpoosion | Symposium. Mikrotonaalsete helistruktuuride matemaatilised mudelid | Mathematical models of microtonal structures

15.00-18.00 seminar. Mikrotonaalse muusika notatsioon | Notation of microtonal music. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
Hans-Gunter Lock
Külli Roosna
Juhani Nuorvala
David Mastikosa
Andrus Kallastu https://parnu.wikia.org/et/wiki/Fail:Microtonal_cent-notation_22edo.pdf
Gerhard Lock


19.00 avalik töötuba | public workshop. LUDUS MICROTONALIS. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
Stephen Weigel: Twinkly Twiddly Dance https://youtu.be/hs7W_wFv9xg
Hans-Gunter Lock: Machine Study https://youtu.be/a77zdEhZF7k
PNP 2021. LUDUS MICROTONALIS https://youtu.be/7-TGCw4Zjdw
+ arutelu | discussion Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021


Laupäev | Saturday 30.1.2021

Sümpoosion | Symposium. Mikrotonaalsete helistruktuuride matemaatilised mudelid | Mathematical models of microtonal structures

10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures
10.00 Stephen Weigel. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
11.00 Paul Erlich. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
12.00 Douglas Blumeyer. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
13.00 lõuna | lunch
15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
15.00 Hans-Gunter Lock Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
16.30-18.00 arutelu | discussion Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
19.00 kontsert | concert. Pärnu Uue Kunsti Muuseum (Rüütli 40a). Mikrotonaalne gala. Tallinna Uue Muusika Ansambel. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021
+ arutelu | discussion. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021

Pühapäev | Sunday 31.1.2021

11.00 arutelu | discussion. Onlain | Online https://meet.jit.si/PNP2021

Koostööpartnerid | Cooperation partners[]

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Ameerika mikrotonaalse muusika ühing un-twelve
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Repoo Ensemble (Pärnu Ooper)
Tallinna Uue Muusika Ansambel
Pärnu Keskraamatukogu
Pärnu Uue Kunsti Muuseum
Pärnu Koidula Gümnaasium
Kultuuriministeerium
Kultuurkapital
Pärnu linn

Praktiline info[]

Majutus / Accommodation[]

Majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu[]

Korraldajate poolt makstud majutus[]

PNP 2021 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutus[]

Majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte https://www.booking.com/city/ee/parnu.html

Dokumentatsioon[]

  • PNP 2021 sümpoosion. AUDIODOKUMENTATSIOON
Advertisement