Pärnu Wiki
Advertisement
Täna on | Today is 16. juuli 2024


Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 KOMPOSITSIOONIMUDELID 7. Sürrealism ja muusika planeerimine.

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2024 | Pärnu Contemporary Music Days 2024
KOMPOSITSIOONIMUDELID 7 | COMPOSITION MODELS 7
Sürrealism ja muusika | Surrealism and music
20.-28.1.2024

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 eesmärk on heliloojate, interpreetide ja muude valdkondade esindajate koostöös uurida 2024. aastal 100-aastaseks saava sürrealismi ja muusika seoseid ning defineerida sürrealistliku muusika stiilimudel.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 kavas on valdkondadevaheline sürrealistliku muusika töötuba, sümpoosion, kontserdid, teoste esitlused, ühiskuulamised ja -vaatamised. Töötoa eesmärk on rakendada sürrealistlikke tehnikaid valdkondadevahelise multimeediumikompositsiooni loomiseks. Töötuppa ja sümpoosionile on kavas kutsuda eri valdkondade loovisikuid kogu maailmast, kes teevad koostööd eesti heliloojate, interpreetide ja muude valdkondade loovisikutega. Töötoas valminud sürrealislikku multimeediumikompositsiooni on plaan esitada muuhulgas Eesti Muusika Päevadel 2024 Tartus.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2024 onlain | Pärnu Contemporary Music Days 2024 online https://meet.jit.si/schoenberg


Planeerimisprotsess

Artiklite koostamine | Writing articles

Kontseptsioon | Concept[]

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 töötoas ja sümpoosionil tegeldakse sürrealismi ja muusika seoste uurimisega ning püütakse spekulatiivselt kirjeldada sürrealistliku muusika stiilimudelit. Kuigi mõned uurijad, näiteks Adorno, on pidanud mõnede heliloojate, näiteks Weilli, Kreneki või Stravinski mõnesid teoseid sürrealistlikeks, ei ole see olnud nende heliloojate endi arvamus. Samuti hoolimata sellest, et mõned heliloojad, näiteks Antheil, on kirjutanud tihedast seotusest sürrealismi ideedega, võib siiski väita, et muusikaloos puudub sürrealistliku kirjanduse, kujutava kunsti või filmiga võrreldav “sürrealistlik muusika”.

1924. aastaks oli Breton algatanud sürrealistliku liikumise, mille keskpunktiks sai Pariis. Edaspidi kujunes sürrealismist 20. sajandi kunsti ja kirjanduse vool, mis ammutas inspiratsiooni unenägudest, hallutsinatsioonidest, patoloogilistest seisunditest jne. Sürrealistid kasutasid inspiratsiooni vabastamiseks mitmesuguseid loovtehnikaid. Kuna sürrealismi esteetika on olnud algusest peale pigem isikukeskne, on sürrealismi ühiseks nimetajaks peetud eelkõige eri loovtehnikaid, mille väärtus ja roll on samas olnud paljude lahkarvamuste põhjustaja. Näiteks on mõned sürrealistid pidanud automatismi pelgalt inspiratsiooniallikaks. Teised on aga leidnud, et automaatselt loodud objekt on juba ise valmis teos, mis ei vaja viimistlemist. Viimistlematuse ideed esindavad omal moel ka tohutu kiirusega arenevad tehisintellektipõhised loomekeskkonnad, nagu näiteks ChatGPT, DALL-E, AIVA, mille algoritmid loovad meile tuttava reaalsusega haakuvaid tekste, visuaale ja helisid, kuid teevad vahel “sürreaalseid vigu”.

Võimalustest kirjeldada sürrealistlikku muusikat annab aimu Andrus Kallastu intervjuu tehisintellektiga chat.openai, https://chat.openai.com/chat, 17.12.2022 (kirjaviis muutmata):

AK: Kirjelda sürrealistlikku muusikat.

chat.openai: Sürrealistlik muusika on stiil, mis põhineb sürrealismi filosoofial ja kunstil, mis keskendub segadusele ja ebatavalistele seostele reaalsuse ja unenägude vahel. See võib hõlmata kõike alates avangardistlikust heliloojast ja kontrollitud juhuslikkusest kuni väljamõeldud ja ebatavaliste instrumentide kasutamiseni. Sürrealistlik muusika võib sisaldada ka tekste, mis on inspireeritud sürrealistlikest ideedest ja kujutavad reaalsuse ja unenägude segamist. Sürrealistlik muusika võib olla ka väga visuaalne ja sisaldada teatri- ja videoelemente, mis toetavad sürrealistlikku teemat. Mõned tuntud sürrealistlikud muusikud on näiteks Frank Zappa, Captain Beefheart ja Salvador Dalí.

AK: Mis on sürrealismi filosoofia?

chat.openai: Sürrealism on 20. sajandi alguse filosoofiline ja kunstiline liikumine, mille eesmärgiks oli vabastada inimese mõistus loogilistest piirangutest ja luua uusi seoseid reaalsuse ja unenägude vahel. Sürrealismi filosoofias usuti, et unenäod võivad anda meile juurdepääsu tõelisele teadvusele ja et need võivad olla kasulikud mõistmaks reaalsust paremini. Sürrealistid kasutasid erinevaid tehnikaid, nagu automaatkirjutamine ja juhuslikud sõnaseosed, et vabastada end loogilistest piirangutest ja leida uusi seoseid. Sürrealismi filosoofia mõjutas paljusid erinevaid valdkondi, sealhulgas kunsti, literatuuri, poliitikat ja psühholoogiat.

AK: Mis on kontrollitud juhuslikkus?

chat.openai: Kontrollitud juhuslikkus on tehnika, mille kasutamine võimaldab luua ebatavalisi ja ootamatuid tulemusi, kasutades juhuslikke sündmusi ja protsesse. See võib hõlmata erinevaid tehnikaid, nagu näiteks juhuslikke numbrite genereerimine, juhuslikud sõnaseosed ja juhuslikud objektide valimine. Kontrollitud juhuslikkuse kasutamine võimaldab luua uusi ja ootamatuid seoseid ning avada uusi võimalusi, mis ei oleks võimalikud loogilise mõtlemisega. Kontrollitud juhuslikkus on levinud erinevates kunsti- ja disainivaldkondades ning seda on kasutatud ka muusikas ja teatris, et luua uusi ja ebatavalisi lahendusi.

AK: Mis on reaalsus?

chat.openai: Reaalsus on kõik see, mis meie ümber toimub ja mis on tegelikult olemas. See hõlmab kõiki asju ja nähtusi, mida me oma meeltega tajume või teaduslikult uurime, ning need, mille olemasolu me teame või usume. Reaalsus võib sisaldada nii objekte ja asju, inimesi ja elusolendeid, kui ka nähtamatuid ja mõistuslikke kontseptsioone, nagu näiteks ajad, ruumid ja ideed. Reaalsust uurivad erinevad teadusharud, nagu näiteks füüsika, keemia ja bioloogia, ja igaüks neist püüab anda oma selgituse selle kohta, kuidas reaalsus toimib ja mis selle koosneb.

AK: Miks unenäod ei ole reaalsed?

chat.openai: Unenäod on aju tekitatud visuaalsed, auditoorne, kinesteetilised ja emotsionaalsed kogemused, mis toimuvad inimese une ajal. Need on subjektiivsed ja sageli ebatavalised kogemused, mille puhul reaalsuse ja väljamõeldisuse piirid on hägused. Unenäod ei ole reaalsed, sest need ei ole tegelikult toimunud ja need ei mõjuta reaalsust. Samas võivad unenäod sisaldada elemente, mis on pärit reaalsusest, nagu inimesed, asjad ja kohad, aga need on tavaliselt segatud ja muudetud ning need ei esine reaalsuses täpselt nii, nagu need unenäos esinevad. Unenäod on inimese aju tekitatud virtuaalsed kogemused, mis toimuvad une ajal ja millel ei ole reaalsusega otstarvet.

AK: Milline on sürrealistliku muusika struktuur?

chat.openai: Sürrealistlikku muusikat iseloomustab sageli ebatavaline ja ootamatu struktuur, mis segab reaalsuse ja unenägude piire. See võib hõlmata juhuslike sündmuste ja protsesside kasutamist, mis loovad ebatavalisi ja ootamatuid tulemusi. Samas võib sürrealistlik muusika järgida ka traditsioonilisi muusika struktuure, nagu näiteks rütmiline ja meloodiline struktuur, aga need võivad olla tõlgendatud ja muudetud uues ja ebatavalises kontekstis. Sürrealistlik muusika võib sisaldada ka tekste, mis on inspireeritud sürrealistlikest ideedest ja kujutavad reaalsuse ja unenägude segamist. Sürrealistlik muusika võib olla ka väga visuaalne ja sisaldada teatri- ja videoelemente, mis toetavad sürrealistlikku teemat. Üldiselt on sürrealistlik muusika struktuur väga vabalt kujundatud ja see võimaldab luua uusi ja ebatavalisi tulemusi.

AK: Mis on visuaalne muusika?

chat.openai: Visuaalne muusika on muusikaline liik, mis kasutab visuaale, nagu näiteks videod, projektsioonid ja teatritehnika, et luua täiendavat tähendust ja tugevdada muusikalist kogemust. Visuaalne muusika võib hõlmata nii klassisist kui ka avangardistlikku muusikat ja see võib kasutada nii traditsioonilisi kui ka ebatraditsioonilisi instrumente. Visuaalne muusika võib sisaldada ka tekste ja teatri- ja videoelemente, et luua täiendavat tähendust ja konteksti. Visuaalne muusika võib olla ka interaktiivne ja võimaldada publikul oma isiklikke tõlgendusi ja seoseid muusika ja visuaalsete elementidega. Visuaalne muusika on levinud erinevates kunstilistes ja disainivaldkondades ning seda kasutatakse sageli täiendava võtmena muusikalist kogemust tugevdavateks esinemisteks ja kontsertideks.

AK: Millised on sürrealismi tehnikad?

chat.openai: Sürrealism on 20. sajandi alguse filosoofiline ja kunstiline liikumine, mille eesmärgiks oli vabastada inimese mõistus loogilistest piirangutest ja luua uusi seoseid reaalsuse ja unenägude vahel. Sürrealismi tehnikad on meetodid, mille abil saavutati see eesmärk. Mõned tuntud sürrealismi tehnikad on järgmised:

1. Automaatkirjutamine: see on tehnika, mille abil kirjutatakse sõnu või fraase ilma mõtlemiseta, et vabastada end loogilistest piirangutest ja leida uusi seoseid.
2. Juhuslikud sõnaseosed: see on tehnika, mille abil ühendatakse juhuslikult sõnu või fraase, et luua ebatavalisi ja ootamatuid tulemusi.
3. Juhuslikud objektid: see on tehnika, mille abil valitakse juhuslikult objekte, näiteks pildid või esemed, et luua uusi seoseid ja tähendusi.
4. Fotomontaaž: see on tehnika, mille abil luuakse uusi pildikompositsioone, ühendades juhuslikult valitud fotosid või pildielemente.
5. Surrealistlik maal: see on tehnika, mille abil luuakse ebatavalisi ja ootamatuid pildikompositsioone, kasutades juhuslikke objekte ja tehnikaid, nagu automaatkirjutamine ja juhuslikud sõnaseosed.


Need on mõned tuntud sürrealismi tehnikad, mida kasutati selle liikumise ajal, et luua uusi ja ebatavalisi tulemusi. Sürrealismi tehnikaid on kasutatud ka teistes valdkondades, nagu näiteks disain ja kirjandus, et luua uusi ja originaalseid ideid.

AK: Mis vahe on dadaismil ja sürrealismil?

chat.openai: Dadaism ja sürrealism on 20. sajandi alguse kunstiliikumised, millel on palju sarnasusi, aga neil on ka mõned olulised erinevused. Mõlemad liikumised põhinevad avangardi kunstil ja filosoofial ning need keskenduvad ebatavalistele ja ootamatutele ideedele ja seostele.
Dadaismi eesmärk oli protestida ja kriitiliselt mõtestada ajaloolisi ja kultuurilisi norme ning see liikumine kasutas sageli absurdset ja juhuslikku kunsti, et väljendada selle eesmärki. Dadaistlik kunst võis sisaldada juhuslikke objekte ja materjale ning see võis sisaldada ka tekste, mis olid segatud ja tähendusetud.
Sürrealism aga põhines filosoofial, mis keskendus unenägude ja reaalsuse segamisele, ja see liikumine kasutas erinevaid tehnikaid, nagu automaatkirjutamine ja juhuslikud sõnaseosed, et leida uusi seoseid ja tähendusi. Sürrealistlik kunst võis sisaldada ka juhuslikke objekte ja materjale, aga see püüdis tavaliselt luua tähenduslikke ja mõistuslikke seoseid nende vahel.
Üldiselt võib öelda, et dadaism põhines enam protestil ja absurdsel kunstil, samas kui sürrealism põhines enam unenägude ja reaalsuse segamisele ning tähenduslike seoste leidmisele. Mõlemad liikumised mõjutasid aga paljusid erinevaid kunstivaldkondi ja need jätsid märkimisväärse jälje 20. sajandi kunsti ajalukku.

Ajakava | Program[]

Seisuga | Update 16. juuli 2024

ETTEVALMISTUSED | PREPARATIONS[]

1.6.2023-19.1.2024

11.6.2023. Planeerimiskoosolek SÜRREALISM 100. CHAT. AV-PROTOKOLL
30.10.2023. Planeerimiskoosolek SÜRREALISM 100. CHAT

TÖÖTUBA | WORKSHOP[]

Laupäev | Saturday 20.1.2024 - Neljapäev | Thursday 25.1.2024
Sürrealistliku muusika töötuba | Surrealist Music Workshop
Sürrealism. Tööleht

Laupäev | Saturday 20.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Pühapäev | Sunday 21.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
19.00 Endla Teater (keskväljak 1, Pärnu). Tantsuetendus Singulaarsus | Dance performance Singularity. Roosna & Flak

Esmaspäev | Monday 22.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Teisipäev | Tuesday 23.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Kolmapäev | Wednesday 24.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Neljapäev | Thursday 25.1.2024

15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

SÜMPOOSION | SYMPOSIUM[]

Neljapäev | Thursday 25.1.2024 - Pühapäev | Sunday 28.1.2024
Sürrealistliku muusika sümpoosion | Surrealist music symposium. Sürrealistliku muusika stiilimudel | Style model of surrealist music

Neljapäev | Thursday 25.1.2024

19.00 kontsert | concert. Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja (Nikolai 27, Pärnu). Johannes Bergmark, muusik ja sürrealist
+ arutelu | discussion

Reede | Friday 26.1.2024

19.00 töötoa lõppkontsert | final concert of workshop. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 27.1.2024

10.00-18.00 sümpoosion | symposium. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3, Pärnu).
10.00-13.00 sessioon | session 1. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
10.00 loeng | lecture. Kristjan Haljak sürrealismist kirjanduses
11.00 loeng | lecture. Raivo Kelomees sürrealismist visuaalkunstides
12.00 loeng | lecture. Kalevi Kull. Sürrealism ja semiootika
13.00 lõuna | lunch
15.00-18.00 sessioon | session 2. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
15.00 esitlused | presentations. Sürrealistliku muusika stiilimudelid
16.30 arutelu | discussion. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
19.00 klubiõhtu | club evening. Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja (Nikolai 27, Pärnu). Retrospektiiv SÜRREALISM 100
+ arutelu | discussion. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Pühapäev | Sunday 28.1.2024

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu). Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

JÄRELPRODUKTSIOON | POSTPRODUCTION[]

29.1.2024-31.5.2024

Teisipäev | Tuesday 30.4.2024. Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu). Eesti Muusika Päevad 2024. Multimeediumietendus SÜRREALISM 100

Koostööpartnerid | Cooperation partners[]

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Eesti Heliloojate Liit
Repoo Ensemble (Pärnu Ooper)
Pärnu Keskraamatukogu
Pärnu Koidula Gümnaasium
Pärnu Linnagalerii
Kultuurkapital
Pärnu linn

Praktiline info[]

Majutus / Accommodation[]

Majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu[]

Korraldajate poolt makstud majutus[]

PNP 2024 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutus[]

Majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte https://www.booking.com/city/ee/parnu.html

Advertisement