Pärnu Wiki
Advertisement
Täna on 26. juuni 2022


Siin toimub Pärnu kultuuri riskifondi kontseptsiooni väljatöötamine.

Pärnu kultuuristrateegia 2030 tegevuskava (KAVAND): "1.1.3 Kultuurivaldkonna ja loomemajanduse välisprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise võimekuse tõstmine ning välisprojektides osalemise toetamine. Pärnus tegutsevad kultuuriasutused ja -organisatsioonid osalevad edukalt rahvusvaheliste projektide ettevalmistamises ja läbiviimises (sh Loov Euroopa, Interreg, Horisont jt), mille tulemusena tuleb valdkonda täiendavalt välisvahendeid. Perioodil 2022-2030 on eesmärk tuua kultuurisektorisse täiendavaid välisvahendeid vähemalt 1 mln EUR ulatuses. Allikad: omaosalus, linnaeelarve. Toetatakse osaliselt projektide ettevalmistamise kulude katmist (orienteeruvalt 3000 - 10000 EUR aastas). Meetme toetusel on eesmärk tuua Pärnu kultuurisektorisse täiendavaid välisvahendeid vähemalt 1 mln EUR ulatuses (2022-2030)."

Arutelud:


Eesmärk[]

Pärnu kultuuri riskifondi eesmärk on toetada Pärnu kultuurielu arenguhüpet loovaks linnaks.

Probleem[]

Pärnus puudub

 1. finantsmehhanism suuremahulistele kultuuriprojektidele rahastuse taotlemiseks Euroopa Liidu eelarvest. Katmist vajab
  1. taotluse vormistamise kulu
  2. projekti omaosalus
  3. kulude sildfinantseerimine toetuse eraldamise ja väljamaksmise vahelisel ajal
  4. järelhooldus pärast projekti aruandluse esitamist
 2. kultuuriprojektide ühisrahastuse süsteem
 3. kultuurikinnisvara süsteem
 4. kultuuritehnoloogia ristkasutuse süsteem
 5. kultuuriprojektide ühisturunduse süsteem
 6. kultuurivaldkonna süsteemne ja regulaarne mõjuanalüüs
 7. kultuurikorraldaja ja linna hea praktiline koostöö

Lahendused[]

IDEE 350+350[]

350+350: Pärnu linn finantseerib lisaks igaaastastele projektitoetustele 350 000 eurot spetsiaalse meetme kaudu kultuuri suurprojekte summas 350 000 eurot.

Probleemi olemus: Pärnu linn jagab kõikide Pärnu kultuuriprojektide toetuseks kokku igal aastal ca 350 000€. Praegune kultuuriprojektide rahastusmudel ei paku sobivaid tingimusi suurte rahvusvaheliste kultuurisündmuste läbiviimiseks Pärnus, sest see ei võimalda kaasata Euroopa Liidu vahendeid, mille puhul omaosaluse nõuded on suuremad kui täna Pärnu suurimate kultuurisündmuste toetused.

Ettepanek: Luua Pärnu linna kultuuriprojektide toetuseks kaks eraldi toetusfondi - 350+350 1) Olemasolev 350 000€ jaotamiseks väike ja keskmise suurusega kultuuriprojektidele 2) Lisa 350 000€ jaotamiseks suurtele sündmustele, millel on potentsiaal kaasata Euroopa Liidu jms. vahendeid, ning millel on majanduslik mõju piirkonnale.

Lahenduse saavutamine:

1) Kultuuritegijatega ühtse vajaduse sõnastamine ja seisukoha kujundamine “Kultuurikobaras”.
2) Kultuuritegijate esindajate kohtumised ükshaaval iga erakonna esindajatega.

Eraõiguslik Pärnu kultuuri riskifond[]

Luuakse kasumit taotlev eraõiguslik fond, mille põhikapitali vahendeid paigutatakse laenudena kultuuriprojektide läbiviimisesse.

Lingid[]

Advertisement