Pärnu Wiki
Advertisement

Pärnu Loomeliit
RAAMID
Pärnu loovisikute ühisprojekt


RAAMID on aktsioon, mille eesmärk on tutvustada pärnu loovisikuid ja nende loomingut, edendada loomevaldkondade koostööd, pakkuda publikule ootamatut ja ainukordset kunstikogemust ning kaasata noori kollegiaalsel alusel loometegevusse.

Lisaks on siht ehitada koostöösildu muudes valdkondades (tehnoloogia, ettevõtlus, haridus, teadus, poliitika) tegutsevate loovate inimestega, et võimaldada julgetel ideedel jõuliselt esile kerkida, kiirelt mõttekaaslasi leida ning plaane tõhusalt ellu rakendada.

Üleskutse! Pärnakas siin ja sealpool piiri: Sul on mõte, idee, kavatsus, algatus, teos, aga Sul puudub raam selle elluviimiseks, tere tulemast!


Korralduslikud põhimõtted lühidalt:

  1. RAAMID on pärnu loovisikute aktsioon, mille eesmärk on tutvustada pärnu loovisikuid ja nende loomingut, edendada Pärnus loomevaldkondade vahelist koostööd, pakkuda ootamatut ja ainukordset kunstikogemust, kaasata noori kollegiaalsel alusel loometegevusse ning võimaldada neile sellega autentset kogemust.
  2. Ettepanekuid osalemiseks palun teha otse planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/RAAMID.
  3. Ettepanekut tehes palun lisada planeerimislehele projekti andmed (kava, esinejad, kontseptsioon) ning saata aadressil parnuloomeliit@gmail.com projekti pressifoto ja korraldaja telefoninumber.
  4. RAAMID toimib majanduslikul põhimõttel "keegi ei maksa kellelegi midagi ja igaüks hoolitseb ise oma kulutuste katmise eest". Pärnu Loomeliit tagab tegevuskoha üldise toimimise, tehnilise baasvarustuse, teavituse jm põhikulud ning osalejad ise hoolitsevad oma honorari, päevarahade, transpordi- ja võimalike majutuskulude ning projekti eriteavituse eest.

Arutelu: https://meet.jit.si/raamid


KONTSEPTSIOON

RAAMID on eri loomevaldkondi siduv pärnu loovisikute meta-aktsioon, kontseptsioon ja aegruumiline keskkond Pärnu muusikutele, luuletajatele, kunstnikele, näitlejatele ja teistele loovisikutele oma loomingu esitlemiseks. Loovisik loob mingis raamis. Raam on tihti osa teosest. Muusikule on raamiks kontserdipaik, lava või stuudio või ka tema pill, kirjanikule raamatu materiaalsus. RAAMID toovad loovisikud välja nende raamidest. Raamides või raamidest väljas saavad loovisikud esitada/esitleda/näidelda/tutvustada oma loomingut, interpretatsiooni, leiutist või teaduslikku avastust.

Advertisement