Pärnu Wiki
Advertisement

Ranna puiestee 2 asub kergejõustikustaadion, mis ajalooliselt on kandnud nime Kalevi staadion, kuid mis pärast 2014 aastal toimunud nimekonkurssi sai nimeks Rannastaadion[1].

Hoone andmed[]

Arhitektibüroo: KAMP arhitektid

Autorite selgitus: Tribüünihoone projekteerimisel on lähtutud suuresti kompaktsuse printsiibist. Hoone on lahendatud kahekorruselisena. Staadionihoone ei ole aastaringses kasutuses, mistõttu lahendatakse kütmist vajavad ruumid eraldatult.

Ranna puiestee poolne lõunafassaadi lahendus tagab loomuliku varjestuse, mistõttu võimaldatakse hoones passiivne jahutus. Hoone energiavajadus viiakse miinimumini lõunasse avaneva klaasfassaadi kaudu. Talveperioodil kütab madal lõunapäike hotellitube, suvel kasutatakse liig kuuma päikese varjestamiseks päikese markiisid.

Projekteeritava hoone 1.korrusele on paigutatud sportlaste riietus- ja duširuumid, treenerite ruumid ning abiruumid; sh 4m laiune ja 62m pikkune tartaankattega koridor. 2.korrusel Ranna puiestee ääres paikneb sportlaste majutusruumide plokk, mis ühtlasi töötab ka tuuletõkkena staadioni ja rannaala vahel. Istmekohti tribüünil on ette nähtud 1529, millest katusega on kaetud 100%. Neist 147 on VIP-kohad.

Ranna puiestee poolne fassaad on valgeks värvitud betoonist. Lehe ja Kuuse tänava poolsed sissepääsud ja tribüüni lagi on kaetud vertikaalse puitlaudisega.[2]

Võidutöö kavandi nimi: Sprint

Seis: valmimisel

Pildid[2]:

Sprint4.jpg
Sprint5.jpg
Sprint7.jpg
Sprint6.jpg
Sprint8.jpg
Sprint9.jpg
Sprint101.jpg
Sprint1.jpg
Sprint3.jpg
Sprint2.jpg

Allikad[]

Advertisement